top of page
Ervaring A
Wat anderen zeggen...


Coaching is maatwerk en iedereen ervaart het weer op een andere manier. Op deze pagina lees je de ervaringen van mensen die ik heb mogen coachen.

De sessies met Fleur hebben mij erg geholpen. Door een rustige en toegankelijke setting kon ik volledig mijzelf zijn en hierdoor konden we goed tot mijn gedachten en gevoelens komen. Fleur paste de juiste vraagstelling toe om mijn gedachten te doorgronden. Het stilstaan bij mijn gedachten heeft ervoor gezorgd dat ik meer rust heb in mijn werk en privé en daar ben ik enorm dankbaar voor.

 

- Jorran -

“Fleur heeft mij geholpen om de thema’s die bij mij speelden aan te horen, geholpen om hierin te ordenen en me bewust gemaakt van emoties die bij mij (op de achtergrond) speelden. Ook hebben we mijn (drijvende) persoonlijke waarden in kaart gebracht.

 

Ze heeft een open, toegankelijke stijl van coachen, waardoor ik me snel op mijn gemak voelde. Een fijne combinatie van geduld, lef, doorvragen en timing. Hierdoor voelde ik me echt gehoord en serieus genomen waardoor diverse nieuwe inzichten eigenlijk op een natuurlijke, ongedwongen manier volgden. Ik kan coaching van Fleur van harte aanbevelen.“  

- Bas -

''De gesprekken met Fleur voelden altijd natuurlijk aan. Doordat ze de juiste vragen stelde en de ruimte gaf om in het gesprek stil te staan bij mijn eigen gedachten, gevoelens en behoeften heb ik het gevoel gekregen zelf tot mijn doelen te zijn gekomen.

 

Het creëren van overzicht en rust in alles wat er in mijn chaotische hoofd afspeelt is misschien wel waar ik het meest dankbaar voor ben. Een coach kan je helpen jezelf te helpen, en dat is precies wat Fleur doet. Ze laat je zien welke richtingen je op kan denken. Ze toont je de deuren maar welke deur je kiest is aan jou.''

- Beau -

Fleur liet mij ongemerkt vragenderwijs langs een andere kant naar gebeurtenissen en mijn handelswijze kijken waardoor ik meer mogelijkheden zag en er meer opties bleken te zijn. Coachgesprekken heb ik veilig, ontspannen en aangenaam ervaren.

- Astrid -

Ik heb de coach gesprekken met Fleur als prettig ervaren. Fleur heeft een rustige & open uitstraling. Ik voelde me meteen op mijn gemak. Fleur laat je de ruimte om te vertellen en denkt samen mee naar antwoorden. Ik voelde me begrepen en kon volledig mezelf zijn.

- Janneke -

Ik kijk terug op een goed coachtraject met Fleur. Fleur heeft mij in een kort coachtraject begeleid met zowel een hulpvraag op privégebied als een hulp vraag op werkgebied. Fleur was in staat om tijdens de intake goed te achterhalen waar de kern van de vraag lag en heeft in de twee gesprekken daarna bijgedragen aan inzicht. Fleur stelt goede vragen, luistert aandachtig en zet je in beweging. De informatie op de website komt overeen met de manier waarop ik het coachen heb ervaren. Als je twijfelt zou ik zeggen: vraag gewoon een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan.

- Marieke -

"Met plezier heb ik een aantal sessie met Fleur doorlopen. Persoonlijk ervaarde ik een natuurlijke klik. Hoogstwaarschijnlijk door de bijzondere kwaliteit om bijzonder empathisch te kunnen luisteren.


Ik ben erg onder de indruk dat Fleur de vaardigheid bezit om binnen een relatief korte tijd een plaatje te vormen en daar thema's binnen te ontdekken waar vanuit ze concrete handvaten voor ontwikkeling aanreikte.

 

De gespreken die we voerden waren ontspannen en breed qua onderwerpen. Wat bijzonder bij is gebleven zijn de diverse 'aha-momenten' waarin Fleur onbewust resumeerde en nieuwe inzichten schetste die me persoonlijk erg veel hebben geholpen. Knap vond ik ook om zowel abstract mee te kunnen denken als heel praktisch de vertaalslag te kunnen maken naar tips & tricks voor elke dag. Kortom erg enerverend en leuk. ''
 

- A - 
 

Het coachtraject bij Fleur heb ik als heel prettig ervaren. Ze heeft mij geholpen
om weer meer op mezelf te vertrouwen. Fleur is een betrokken coach die
oordeel loos de raken vragen stelt en oefeningen aanbiedt om zo meer inzicht te krijgen in
mezelf.

- M -

bottom of page